CHI PHÍ THỰC HIỆN THỦ THUẬT

Khoảng 40.000.000 VNĐ (chi phí bao gồm chọc hút, chuyển phôi, chưa bao gồm phí trữ phôi).

 

CHI PHÍ TRỮ TINH TRÙNG

Chi phí trữ tinh trùng là 2.500.000 VND trong vòng 3 tháng.

 

CHI PHÍ TRỮ TRỨNG

Chi phí trữ trứng cho lần đầu tiên tùy thuộc vào số lượng top (dụng cụ trữ trứng): top đầu tiên 8.000.000 VNĐ/năm, mỗi top phát sinh tiếp theo: 2.000.000 VNĐ/năm.

 

CHI PHÍ GIA HẠN PHÔI TRỮ

Chi phí gia hạn trữ phôi là 8.000.000 VNĐ/năm

 

CHI PHÍ CHUYỂN PHÔI TRỮ

Khoảng 17.000.000 VNĐ (bao gồm thủ thuật chuyển phôi trữ và hỗ trợ phôi thoát màng), các chi phí còn lại thay đổi tùy theo từng bệnh nhân.

 

CHI PHÍ IUI

Chi phí trung bình cho phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung khoảng 10.000.000 VNĐ – 12.000.000 VNĐ, tùy mức độ đáp ứng với thuốc kích thích buồng trứng.

 

CHI PHÍ IVF

Chi phí cho một ca thụ tinh trong ống nghiệm trung bình từ 90.000.000 VNĐ đến 100.000.000 VNĐ, trong đó hơn 60% là chi phí thuốc.

Chi phí này có thể thay đổi tùy theo đáp ứng thực tế cá nhân chị với phác đồ kích thích buồng trứng.

 

CHI PHÍ IVM

Chi phí thủ thuật cho dịch vụ IVM tại IVFMD khoảng 50.000.000 VNĐ, trong đó khoảng 44.000.000 VNĐ là chi phí thủ thuật (bao gồm chọc hút và chuyển phôi, chưa bao gồm trữ phôi).

 

CHI PHÍ PHẪU THUẬT LẤY TINH TRÙNG

Chi phí cho dịch vụ phẫu thuật tinh trùng từ 4.000.000 VNĐ đến 7.000.000 VNĐ/lần.

 

CHI PHÍ XÉT NGHIỆM TINH DỊCH ĐỒ

Chi phí xét nghiệm tich dịch đồ  là 300.000 VNĐ/lần

 

CHI PHÍ XÉT NGHIỆM AMH

Chi phí xét nghiệm AMH là 650.000 VNĐ

 

CHI PHÍ PGS

Thực hiện dịch vụ PGT có 2 giai đoạn:
– Giai đoạn 1 – sinh thiết phôi: chi phí khoảng 7.000.000 VNĐ/1 phôi.
– Giai đoạn 2 – phân tích di truyền tại Phòng Xét nghiệm di truyền bên ngoài IVFMD: chi phí khoảng 6.000.000 VNĐ – 7.000.000 VNĐ/1 phôi.