ThS. Nguyễn Thị Liên Thi

ThS. Nguyễn Thị Liên Thi First, do no harm! ThS Nguyễn Thi Liên Thi tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược, Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM vào năm 2010 và Thạc sĩ, chuyên ngành Sinh lý động vật, Đại học Khoa học tự nhiên […]

BS. Mai Đức Tiến

BS. Mai Đức Tiến First, do no harm! Bác sĩ Mai Đức Tiến tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh vào năm 2014 và trải qua quá trình công tác nhiều năm chuyên ngành Sản Phụ Khoa và Hỗ trợ sinh sản. Kinh nghiệm công tác 2018- […]